„Kooperace a spolupráce rovnocenných partnerů na základě hodnot a postojů
posiluje proměnu myšlenek a znalostí ve výsledky“

Týmy » Via Optima

Přistupujeme ke spolupracovníkům, dodavatelům služeb, zákazníkům a všem subjektům na trhu jako k rovnocenným partnerům.
Při péči o zákazníky pracují členové našich týmů a partneři – poradci s důrazem na kvalitu, efektivitu, pružnost a konkrétní výsledky. Důvěřujeme jejich vysoké míře sebemotivování, zodpovědnosti a sebeřízení.

Firemní kultura umožňuje, aby každý mohl dělat to, co ho baví a přinášel užitek sobě i týmu, ve kterém působí. Máme zájem, aby se každý, s kým spolupracujeme, podílel na tvorbě cílů a participoval na jejich dosažení a spravedlivém podílu na výsledcích.

Hledáme spolupracovníky nejen na přesně vymezené pracovní pozice, ale zejména „talenty“, osobnosti s potenciálem a zejména „znalostní pracovníky“, kteří  vnímají především příležitosti a umí se jich chopit.

Vzhledem ke komplexnímu zaměření - polyfunkčnímu poradenství máme uplatnění pro odborníky z širokého spektra odvětví a oborů. Pracujeme v efektivní „maticové struktuře“(viz. organizační schéma ), kde si každý může najít své uplatnění a má možnost růst podle toho, jakou míru odpovědnosti je ochoten a schopen převzít.
 

Průběžně hledáme do hlavního týmu i postupně se rozvíjejících regionálních zastoupení

Týmy a sítě partnerů podporujeme formou nedirektivního vedení a motivování. Vycházíme z toho, že v poradenské firmě a v okruhu jejích nejbližších partnerů musí být převaha odborníků a osobností, které mají velkou míru sebeřízení.

Prioritně hledáme poradce do hlavního týmu a týmů odborných sekcí, kteří jsou připraveni jít s námi jmenovitě a otevřeně s "kůží na trh“. Současně trvale rozšiřujeme spektrum partnerů specialistů a dodavatelů odborných výstupů (studií, projektů atp.)

První kontakt a základní informace o Vás (strukturované CV) zašlete, prosíme, na e-mail: zamestnani@viaoptima.cz. Inidividuálně
s Vámi posoudíme možnosti uplatnění v konkrétních projektech a činnostech naší společnosti.

Rychlý kontakt

Via Optima – consulting s.r.o.
Politických vězňů 20
301 00 Plzeň

Telefon: 733 127 170

E-mail: marketing@viaoptima.cz