„Život je úhel pohledu, pohyb a neustálá změna,
proto všechno je a může být jinak“

Tvorba » Služby a projekty » Via Optima

Řadu pracovní situace i životních lze řešit nejlépe formou uceleného projektu viz. „Potřeby klientů“. Případně si vyberte z nabídky služeb níže uvedených odborných sekcí. V každé najdete listováním podrobnosti - konkrétní kroky. Návrh dalšího postupu obdržíte již při prvním kontaktu, pokud co nejpřesněji popíšete vaše potřeby.  Napište nám!

Rozvoj Cesty Lidé Tvorba
Efektivní investování do rozvoje, ochrana a správa aktiv Strategické, organizační a ekonomické řízení rozvoje Tvorba stabilních motivovaných týmů - nositelů znalostí a dovedností Realizace rozvojových záměrů - inovativní marketing, obchod
a péče o klienty s podporou IT/IS

Realizace rozvojových záměrů

„Realizace rozvojových záměrů - inovativní marketing, obchod a péče o klienty“

1. Projektové řízení realizace záměrů a prováděcích projektů

2. Marketing a obchod podporující potřeby zákazníků i dodavatelů s využitím informačních a komunikačních technologií

3. Zajištění míst pro podnikání a bydlení

Zaměření sekce

Hlavní přínosy pro zákazníky:

Zásadní zvýšení monitoringu a vyhodnocování potřeb zákazníků, s cílem efektivnější obchodní činnosti a zkvalitnění portfolia zákazníků, rychlá identifikace dalších obchodních příležitostí díky komplexnímu zákaznickému servisu (zpětné vazbě)

Zvýšení efektivity realizace projektů a akcí, vyšší produktivita, méně krizových situací, větší zisk

Snížení nákladů na nákupy při zajištění kvality výroby i služeb pro zákazníky, efektivní systém rozhodování, které činnosti nakupovat, které dělat vlastními týmy

Průběžné zhodnocování pořizovaných výrobních zařízení (budov, pozemků atp.) Efektivní vyhledávání, prověřování a získávání nových nemovitostí ve vhodný čas a s minimem nákladů, nastavení profesionálního procesu stavebního engineeringu pro rekonstrukce i novou výstavbu (využito 25 let zkušeností
z developerské činnosti)

Optimalizace praktického a efektivního využívání informačních a komunikačních technologií (ITC) s automatizační podporou všech procesů zákazníka, návrhy a řízení realizace efektivních investic do ITC, správa IT sítí a provázání se systémy controllingu a podporou řízení jakosti, inovací produktů pro zákazníky, řízení rozsáhlých sítí a internetový marketing a obchod

Ukázka práce se zákazníky

1. Identifikujeme nakolik je vhodné podporovat realizaci záměrů a projektů přímo v provozu
2. společný výběr pilotních aktivit, které vedou k akceleraci procesu „seberozvoje dovedností členů týmů“ na pilotních konkrétních akcích (synergie se službami sekce „LIDÉ“)
3. přímá podpora realizace účastí na řídících procesech
4. přímá podpora formou věcně odborných konzultací poradců – event. Koučování, zejména středního článku řízení
5. předávání zkušeností a vyhodnocování realizace akcí
6. zobecňování pokroku ve zvyšování kvality tvorby aktiv firmy, realizaci služeb pro klienty námi podporovaného zákazníka
7. zapracování kvalitativních změn do know – how podniku zákazníka
8. speciální (i diskrétní) podpora vybraných akcí s využitím informací, kontaktů a zkušeností vnímat a využít pro klienta informace o trhu a jeho trendech
9. zapracování kvalitativních změn do know – how podniku zákazníka
10. pomoc managementu s vyvážením opertivních a systémových opatření při přípravě a realizaci akcí – zejména minimalizace přetížení
      a vzniku „úzkých míst“ a krizových situací v chodu podniku zákazníka

Formy a rozsah poskytování služeb a tvorba cen jsou obdobné pro všechny sekce

Reference a týmy jsou prezentovány souhrnně za celou firmu v samostatných rubrikách.

Rychlý kontakt

Via Optima – consulting s.r.o.
Politických vězňů 20
301 00 Plzeň

Telefon: 733 127 170

E-mail: marketing@viaoptima.cz