„Život je úhel pohledu, pohyb a neustálá změna,
proto všechno je a může být jinak“

Rozvoj » Služby a projekty » Via Optima

Řadu pracovní situace i životních lze řešit nejlépe formou uceleného projektu viz. „Potřeby klientů“. Případně si vyberte z nabídky služeb níže uvedených odborných sekcí. V každé najdete listováním podrobnosti - konkrétní kroky. Návrh dalšího postupu obdržíte již při prvním kontaktu, pokud co nejpřesněji popíšete vaše potřeby.  Napište nám!

Rozvoj Cesty Lidé Tvorba
Efektivní investování do rozvoje, ochrana a správa aktiv Strategické, organizační a ekonomické řízení rozvoje Tvorba stabilních motivovaných týmů - nositelů znalostí a dovedností Realizace rozvojových záměrů - inovativní marketing, obchod
a péče o klienty s podporou IT/IS

Inovační investování do rozvoje a správa aktiv

„PROČ A S JAKÝM PŘÍNOSEM ZHODNOCOVAT VÁŠ TVŮRČÍ POTENCIÁL A MAJETEK“

1. Identifikace nových příležitostí dle vašich preferencí, potenciálu trhu a dostupných zdrojů

2. Zásadní směry zhodnocení stávajících hmotných i nehmotných aktiv

Zaměření sekce

Hlavní přínosy pro zákazníky:

Identifikujeme s vámi příležitosti a prověřujeme jejich potenciál, perspektivnost z pohledu dlouhodobých trendů trhu v kontextu celkového vývoje společensko – ekonomického prostředí (regionů, ekonomik, států, Evropské unie).

Příležitosti vám připravujeme s ohledem na vaše současné potřeby, přání, preference, konkrétní stav a nároky
na ochranu výnosů ze současných aktivit.

Doporučujeme, kde jsou hranice přiměřeného rizika pro zhodnocení a rozšíření stávajících aktiv.

Zajišťujme, aby nové investice přinášely radost a užitek vám i vašim zákazníkům, byly skutečně inovační a ziskové a současně posilovaly obraz společensky odpovědného podniku a jeho majitele - aktivního občana.

Ukázka práce se zákazníky

1. Identifikace potřeb vlastníků/managementu
2. Situační analýza podnikání (podklad pro případnou důvodovou zprávu) uvádějící, jak nasměrovat a aktivně reagovat na měnící se vnější prostředí
3. Prověření trendů vývoje v zájmových oborech
4. Posouzení globálních i regionálních vlivů
5. Návrhy scénářů možného vývoje
6. Formulování hlavních směrů a zadání k dalšímu rozpracování
7. Návrh optimalizace podnikání s cílem eliminovat přetížení vlastníků a managementu
8. Návrh na uplatnění metod znalostního managementu pro přechod na vyšší kvalitu
9. Kreativní formy vedení podniků pro získání konkurenční výhody (svobodné firmy, vědomé podnikání, metody sebeproměny atp.)
10. Zvyšování dovedností formulovat inovativní trendy a cíle a rozhodnout o jejich posouzení a příp. aplikaci

Formy a rozsah poskytování služeb a tvorba cen jsou obdobné pro všechny sekce

Reference a týmy jsou prezentovány souhrnně za celou firmu v samostatných rubrikách.

Rychlý kontakt

Via Optima – consulting s.r.o.
Politických vězňů 20
301 00 Plzeň

Telefon: 733 127 170

E-mail: marketing@viaoptima.cz