„Život je úhel pohledu, pohyb a neustálá změna,
proto všechno je a může být jinak“

Cesty » Služby a projekty » Via Optima

Řadu pracovní situace i životních lze řešit nejlépe formou uceleného projektu viz. „Potřeby klientů“. Případně si vyberte z nabídky služeb níže uvedených odborných sekcí. V každé najdete listováním podrobnosti - konkrétní kroky. Návrh dalšího postupu obdržíte již při prvním kontaktu, pokud co nejpřesněji popíšete vaše potřeby.  Napište nám!

Rozvoj Cesty Lidé Tvorba
Efektivní investování do rozvoje, ochrana a správa aktiv Strategické, organizační a ekonomické řízení rozvoje Tvorba stabilních motivovaných týmů - nositelů znalostí a dovedností Realizace rozvojových záměrů - inovativní marketing, obchod
a péče o klienty s podporou IT/IS

Strategické, ekonomické a organizační poradenství

„APLIKACE ZKUŠENOSTÍ A NÁSTROJŮ K UDRŽENÍ A ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ FIRMY V KONKURENČNÍM PROSTŘEDÍ“

1. Strategická a organizačně-ekonomická rozhodnutí v jakých oborech podnikání, jakým způsobem a s jakou výnosností naplnit poslání a cíle podniku

2. Zvyšování výkonnosti, výnosnosti a efektivní controlling

Zaměření sekce

Hlavní přínosy pro zákazníky:

Formulace proveditelné strategie v souladu s podnikovou vizí, vývojem trhu a firemními zdroji

Stanovení ukazatelů výkonnosti na základě analýzy podnikové ekonomiky a produkčních procesů, pravidla pro jejich užívání a interpretaci

Definice projektu změn cíleného na priority a jejich dosažení včetně jeho realizace

Ukázka práce se zákazníky

1. Analýza firmy z hlediska tržního, ekonomického a procesního
2. Zjednodušené finanční výkazy jako báze pro hodnocení firmy a její transformace
3. Cash flow jako hlavní indikátor a akcelerátor růstu
4. Interní podnikové procesy a jejich vliv na úsporu nákladů a podporu růstu
5. Optimalizace provozního kapitálu
6. Definice ukazatelů výkonnosti a jejich pravidelný monitoring včetně podoby reportingu pro vedení
7. Definování projektu změn, forem jeho řízení a pravidelných kontrol implementace

Formy a rozsah poskytování služeb a tvorba cen jsou obdobné pro všechny sekce

Reference a týmy jsou prezentovány souhrnně za celou firmu v samostatných rubrikách.

Rychlý kontakt

Via Optima – consulting s.r.o.
Politických vězňů 20
301 00 Plzeň

Telefon: 733 127 170

E-mail: marketing@viaoptima.cz