„Život je úhel pohledu, pohyb a neustálá změna,
proto všechno je a může být jinak“

Reference » Via Optima

Pomáháme lidem proměňovat slova a vize v činy - takto to děláme sami :-)

Řada našich zakázek byla komplexní s uplatněním zkušeností dvou a více odborných sekcí. První část referencí je jen souhrnnou ukázkou. Rádi poskytneme osobně bližší informace.Všechny akce byly realizovány za účasti autora know - how.

Podrobnější informace z oblasti marketingových a obchodních služeb jsou v 2.polovině přehledu referencí.

DAIKIN - outsourcing personálních výběrů KOVOHUTĚ ROKYCANY – projekt změn v oblasti IT
KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ – audit, rok změn TIETOENATOR – audity, výběry pracovníků
ESPRIT, audit a dlouhodobá realizace změn organizace Mbtech BOHEMIA – výběry pracovníků inovačním způsobem
KANALIZACE A VODOVODY –audit, změny ŠKODA TVC – projekt bezpečnosti, podpora realizace
LASSELSBERGER – outplacement, výběry lidí ŠKODA POWER (dříve ŠKODA ENERGO) - HRM
SBD ŠKODOVÁK – podpora marketingu a obchodu SIPA – zrychlený ekonomický, personální i marketingový audit
AVOKÁDO KOŘENÍ – projekt konsolidace a prodeje firmy DORA a.s , analýza a podpora vstupu do Plzně
GÜHRING, výběry + podpora výstavby objektu SEW EURODRIVE – výběry pracovníků
HYPO Vereinsbank CZ Plzeň (nyní UCB) -HRM KS Katalog Servis – výběry pracovníků
IMPROMAT PRAHA – audit a podpora změn VÝTAHY VOTO – audity, scénář rozvoje, podpora
INOVAC – celková podpora změn, zejména. marketingu ŠKODA STEEL – personalistika
SIEMENS ( nyní YAZAKI ) – personalistika ŠKODA MACHINE TOOL - personalistika
SEELE, DAIHO, FEMAX, BDO - personální výběry K+B ELEKTRO, SODEX-HO a další - personální výběry


Reference z oblasti marketingových a obchodních služeb

Zákazník

Typ realizovaných akcí

   
OPTIME Marketingová služba ve stavebnictví pro cca 25 podniků a investory
DIOSS Marketingová studie možnosti umístění benzínových stanic v ČR
OPTIME Komplexní marketing pro vznik realitní kanceláře
ZDP Marketingová studie pro rozvoj obchodu v provozovně na Jateční v Plzni
CAD factory Prodejnosti produktu pro vyhledávání a porovnávání cen zboží na internetu
IKON s.r.o. Marketingová studie pro firmu na správu nemovitostí při prosazení v Plzni
DAIKIN Personální marketing „Outsourcing řízení personálních výběrů a marketingu“
JUFA Marketing k zákaznickému servisu a při prověření ubytovacích kapacit v Plzni
Lasselsberger Hledání pracovních míst pro 130 uvolňovaných pracovníků - outplacement
DORA a.s. Studie prosazení bezpečnostní agentury v Plzni
HFJ s.r.o. Marketing a obchod pro společnost
INOVAC s.r.o. Proměna marketingu obchodu plastikářské firmy s přesahem do personalistiky a řízení
SBD Škodovák Proměna marketingu a obchodu tvorbou strategie rozvoje a přerozdělením kompetencí a odpovědností mezi útvary podniku

Rychlý kontakt

Via Optima – consulting s.r.o.
Politických vězňů 20
301 00 Plzeň

Telefon: 733 127 170

E-mail: marketing@viaoptima.cz