„Život je úhel pohledu, pohyb a neustálá změna,
proto všechno je a může být jinak“

Potřeby klientů » Via Optima

1. CENTRA PODPORY PODNIKAVOSTI A ZAMĚSTNANOSTI

2. ZVYŠOVÁNÍ SOBĚSTAČNOSTI PODNIKŮ A OBČANŮ

3. ZAČÍT ZNOVU – EFEKTIVNĚ A BEZPEČNĚ

4. INVESTICE DO TVORBY REÁLNÉ EKONOMIKY

5. ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ BANKA

6. EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ PROVOZU I ROZVOJE

7. ČESKO – MORAVSKÁ TRANSFORMAČNÍ

Potřebujete poradit? Máte dotaz?

ČESKO – MORAVSKÁ TRANSFORMAČNÍ


7.1. PROJEKT URČEN PRO schopné a společensky odpovědné podnikatele s odvahou udělat kvalitativní krok v podnikání i přijetí odpovědnosti za prostředí, ve kterém žijí a jeho budoucnost
7.2. Identifikace osobních motivací vlastníků
7.3. Vytvoření projektu transformace (proměny podniku)
7.4. Zajištění nevydíratelnosti podniku státem, příp. monopolními hráči
7.5. Zajištění souhlasu týmu podniku s transformací (oznámení přínosů)
7.6. Otevřené přijetí společenské odpovědnosti
7.7. Rozvinutí horizontální spolupráce mezi podniky (síťování, kooperace)
7.8. Reengineering podniku do nové podoby
7.9. Ověření přínosů transformace ( poměr ekonomických přínosů setrvání v původních modelech chování a po změně)
7.10. Využití zkušenosti se změnou přístupu při strategickém plánování
7.11. Zhodnocení výsledků pro posílení image firmy a přitažlivosti pro zákazníky (zákazníky motivuje příklad odvahy firmy k přednostním nákupům u společensky odpovědných podniků s péčí o zaměstnance, město, region a celkové klima v ČR)

Rychlý kontakt

Via Optima – consulting s.r.o.
Politických vězňů 20
301 00 Plzeň

Telefon: 733 127 170

E-mail: marketing@viaoptima.cz