„Život je úhel pohledu, pohyb a neustálá změna,
proto všechno je a může být jinak“

Potřeby klientů » Via Optima

1. CENTRA PODPORY PODNIKAVOSTI A ZAMĚSTNANOSTI

2. ZVYŠOVÁNÍ SOBĚSTAČNOSTI PODNIKŮ A OBČANŮ

3. ZAČÍT ZNOVU – EFEKTIVNĚ A BEZPEČNĚ

4. INVESTICE DO TVORBY REÁLNÉ EKONOMIKY

5. ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ BANKA

6. EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ PROVOZU I ROZVOJE

7. ČESKO – MORAVSKÁ TRANSFORMAČNÍ

Potřebujete poradit? Máte dotaz?

ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ BANKA

5.1. PROJEKT URČEN PRO inovátory, investory, zakladatele nových firem (start – up)
5.2. Monitoring podnikatelských příležitostí
5.3. Studie proveditelnosti
5.4. Vyjednávání shody mezi poskytovateli zdrojů a autory záměrů
5.5. Rozjezd podnikatelských záměrů
5.6. Zvyšování uplatnění inovací a patentů v praxi
5.7. Hledání investorů a smlouvy mezi investory a autory záměrů
5.8. Příprava a realizace společných záměrů
5.9. Servis realizovaných projektů a zvyšování inovačního potenciálu

Rychlý kontakt

Via Optima – consulting s.r.o.
Politických vězňů 20
301 00 Plzeň

Telefon: 733 127 170

E-mail: marketing@viaoptima.cz