„Život je úhel pohledu, pohyb a neustálá změna,
proto všechno je a může být jinak“

Potřeby klientů » Via Optima

1. CENTRA PODPORY PODNIKAVOSTI A ZAMĚSTNANOSTI

2. ZVYŠOVÁNÍ SOBĚSTAČNOSTI PODNIKŮ A OBČANŮ

3. ZAČÍT ZNOVU – EFEKTIVNĚ A BEZPEČNĚ

4. INVESTICE DO TVORBY REÁLNÉ EKONOMIKY

5. ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ BANKA

6. EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ PROVOZU I ROZVOJE

7. ČESKO – MORAVSKÁ TRANSFORMAČNÍ

Potřebujete poradit? Máte dotaz?

ZVYŠOVÁNÍ SOBĚSTAČNOSTI PODNIKŮ A OBČANŮ

PROJEKT URČEN PRO zájemce o „sebeproměnu“ a zásadní změnu přístupu k zajištění faktické i ekonomické svobody volby
2.1. Audit motivací a výsledků osobních, pracovních i veřejných aktivit občanů i podniků
2.2. Změna jako předpoklad kvalitativní proměny a vývoje
2.3. Monitoring podmínek pro naplňování potřeb všech skupin obyvatel
2.4. Dovednost měnit situace vlastní proměnou přístupu
2.5. Výhody synergie individuálního a kolektivistického přístupu
2.6. Aplikace inovací v praxi
2.7. Souběžná proměna nás, podniků i prostředí
2.8. Sítě pro svobodnou neomezenou tvorby hodnot

Rychlý kontakt

Via Optima – consulting s.r.o.
Politických vězňů 20
301 00 Plzeň

Telefon: 733 127 170

E-mail: marketing@viaoptima.cz