„Život je úhel pohledu, pohyb a neustálá změna,
proto všechno je a může být jinak“

Potřeby klientů » Via Optima

1. CENTRA PODPORY PODNIKAVOSTI A ZAMĚSTNANOSTI

2. ZVYŠOVÁNÍ SOBĚSTAČNOSTI PODNIKŮ A OBČANŮ

3. ZAČÍT ZNOVU – EFEKTIVNĚ A BEZPEČNĚ

4. INVESTICE DO TVORBY REÁLNÉ EKONOMIKY

5. ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ BANKA

6. EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ PROVOZU I ROZVOJE

7. ČESKO – MORAVSKÁ TRANSFORMAČNÍ

Potřebujete poradit? Máte dotaz?

Úspěšné firmy vnímají i nevyslovená přání
a zatím nepojmenované potřeby.

Touto rubrikou webu vyjadřujeme naši míru empatie.

Některé situace lze řešit nejlépe formou uceleného projektu. Sdělte nám, zda některé z námi realizovaných projektů a nových inovačních záměrů vyjadřují právě vaše potřeby. Napište nám na formulář přání a potřeb!

1. CENTRA PODPORY PODNIKAVOSTI A ZAMĚSTNANOSTI
místo, kde se učí podnikatelé i zaměstnanci spolupráci, zvyšování soběstačnosti a nezávislosti (samofinancovatelný projekt)

2. ZVYŠOVÁNÍ SOBĚSTAČNOSTI PODNIKŮ A OBČANŮ
individuální podpora majitelů podniků i občanů/zaměstnanců při nových záměrech formou „restartu podnikání i života“

3. ZAČÍT ZNOVU – EFEKTIVNĚ A BEZPEČNĚ
speciální změnový proces pro opuštění původního způsobu podnikání a zahájení nového, obdobně při restartu života v zásadních životních situacích

4. INVESTICE DO TVORBY REÁLNÉ EKONOMIKY
s přímou správou majetkových účastí a průběžnou kontrolou výsledků

5. ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ BANKA
spojování inovací, kapitálu a projektové realizace záměrů v praxi

6. EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ PROVOZU I ROZVOJE
komplexní a kreativní řešení způsobu financování provozu i rozvoje podniků s vyváženým poměrem mezi úspornými a růstovými opatřeními a využitím alternativních zdrojů financování

7. ČESKO – MORAVSKÁ TRANSFORMAČNÍ
integrační nástroj pro spojování podniků, jednotlivých projektů a vytváření synergie s cílem zajištění maximální soběstačnosti a nezávislosti na státu v zájmu posílení podnikání malých a středních podniků v regionech

Hlavní přínosy pro zákazníky:

Posilujeme tvůrčí potenciál váš i vašeho týmu, zásadní motivace ke společné práci,
sdílení hodnot, cílů a zkušeností.

Získáte nové pohledy na situace, svět kolem nás i možnosti spolupráce,
rozvíjení a zhodnocení znalostí a dovedností k naplňování cílů.

Objevíte přínosy z důsledného přístupu ke světu, zaměstnancům, dodavatelům
i zákazníkům ve stylu: „výhra – výhra“ a výhod spolupráce a kooperací.

Zásadním způsobem se zvýší možnosti přístupu k sobě i okolí v uznání
a zvyšování vaší přirozené autority a vážnosti ve společnosti.

Zmenší se možnost ovlivňování vašeho podnikání nekorektními a neeticky podnikajícími skupinami a politickými subjekty.Vaše soustředění se bude moci posunout od operativního řízení,k vedení týmů a ke strategickému rozhodování z pozice vlastníků v zájmu udržitelného rozvoje firem.
 

Rychlý kontakt

Via Optima – consulting s.r.o.
Politických vězňů 20
301 00 Plzeň

Telefon: 733 127 170

E-mail: marketing@viaoptima.cz