„Život je úhel pohledu, pohyb a neustálá změna,
proto všechno je a může být jinak“

Partneři » Via Optima

Jsme zastánci "síťování kapacit - kooperací", jak v případě jednoltivců, tak podniků. Partnerství vnímáme, jako vzájemný kooperativní vztah s vyváženým přínosem pro všechny zúčastněné strany dle míry jejich participace na společných projektech. Všichni si zachovávají svojí identitu a možnost volby rozsahu a formy partnerství. Na prvním místě je pro nás, jako poradenskou společnost, svobodná volba našich zákazníků při výběru typu služeb.

Partnery naší společnosti jsou:

PC-IN Plzeň
 

Rychlý kontakt

Via Optima – consulting s.r.o.
Politických vězňů 20
301 00 Plzeň

Telefon: 733 127 170

E-mail: marketing@viaoptima.cz