„Svobodně neomezeně tvoříme v prostředí
vzájemné důvěry, respektu a spolupráce mezi lidmi“

Odpovědnost a etika » Via Optima

O lidské i společenské zodpovědnosti, etice, morálce a vědomí lidí bylo napsáno již mnoho. Cítíme spoluodpovědnost za tvorbu prostředí pro důstojný život v České republice. Vnímáme, že vědomí lidé jsou zodpovědní za své životy a vždy svobodní a nelze jimi manipulovat.

Domníváme se, že skutečně zodpovědnými jsme, pokud přebíráme odpovědnost za své osobní štěstí, aniž bychom omezovali právo ostatních na důstojný plnohodnotný život.

Zodpovědnost je pro nás návratem k přirozenosti života, harmonii mezi duchovním a hmotným přístupem, citem, intuicí, rozumem.
Žít naplno a s odvahou to, čemu věříme.

Respektujeme práva každého na seberealizaci a svobodu volby a podporujeme sounáležitost všech skupin obyvatel ve prospěch společné tvorby svébytného, konkurenceschopného národního státu.

Ctíme a rozvíjíme vlastním příkladem etiku v podnikání. V tomto duchu pracujeme pro zákazníky a tvoříme pro ně a s nimi novou realitu. Každý člen našich týmů je spolutvůrcem společného úspěchu bez ohledu na to, zda je to vlastník podniku, zaměstnanec nebo kooperující partner.

Zásadní východiska, principy a zásady, které ctíme a naplňujeme:

1. Život není boj
2. Zdrojů je dost pro všechny
3. Život je neustálý pohyb
4. Největší jistotou života je změna
5. Spravedlivé uspořádání lidí stojí na spolupráci, padá s konflikty
6. Lze dosáhnout jednoty ve směřování národů při respektování různosti lidí
7. Vše podstatné kolem nás tvoříme naším přístupem k životu
8. Změna prostředí je podmíněna proměnou nás samých
9. Hledáme přirozené a přímočaré postupy řešení situací
10. Nepodmíněná láska k sobě a lidem je předpokladem štěstí, života
     v bezpečí a dostatku pro většinu obyvatel a naplňování potřeb menšin
 

Praktický cíl takového přístupu?

Přejeme si, aby se slušná, tvořivá a poctivá práce opět vyplácela!

Rychlý kontakt

Via Optima – consulting s.r.o.
Politických vězňů 20
301 00 Plzeň

Telefon: 733 127 170

E-mail: marketing@viaoptima.cz