Všechno je a může být jinak“
.... protože život je úhel pohledu, pohyb a neustálá změna.
 

Novinky » Via Optima

Aktuálně jsme pro zájemce o naše služby připravili tyto projekty a speciální akce:

PRO PODNIKATELE

Zrychlený audit a návrh řešení situace podniku
s možností rozložení odměn za služby na dobu 6 měsíců. Hradíte 70% ceny a máte 100% službu IHNED.
Vše s minimem zatížení majitele - manažera. Prvotně do 3 - 4 týdnů identifikujeme
klíčové oblasti chodu podniku k řešení a formulujeme základní varianty scénáře rozvoje podniku.
Každý další krok je formou projektu, s průhlednou kalkulací a s ověřením poměru: investice do změny - přínosy pro vás.

Linka podpory a rozvoje malých a středních podniků nejen v čase konsolidace, ale především při přípravě a realizaci nových záměrů a projektů.
Odborníci na otázky změnového řízení vám poskytnou bezprostřední radu, jaký první krok je vhodný ve vaší konkrétní situaci.
Lze využít telefonické konzultace viz. KONTAKTY. Vhodnější je však využití "Formuláře přání a potřeb"

PRO OBČANY

Podpora při rozvoji podnikavosti
Ověříme rychle váš potenciál k podnikání a navrhneme základní obrysy kariérového růstu a možnosti podnikání.

Převzetí činností podniku zaměstnanci - forma outsourcingu
Nechcete čekat na zhoršení situace podniku? Hrozí vám nejistota a propuštění? Připravíme jednotlivcům, ale optimálně skupinám zaměstnanců, projekt převzetí části procesů a aktivit podniku. Budete moci pokračovat v činnosti jako dodavatel bývalého zaměstnavatele. Dělejte práci, která vás baví a umíte ji, pro více zákazníků.

 

Rychlý kontakt

Via Optima – consulting s.r.o.
Politických vězňů 20
301 00 Plzeň

Telefon: 733 127 170

E-mail: marketing@viaoptima.cz