„Život je úhel pohledu, pohyb a neustálá změna,
proto všechno je a může být jinak“

Tvorba Lidé Cesty Rozvoj

Via Optima

Potřebujete poradit? Máte dotaz?

Novinky

15. 12. 2017 ROZVOJ SLUŽEB
Vážení návštěvníci stránek, přejeme vám všem, abyste na našich stránkách našli optimální cesty ke splnění přání - k vyváženosti mezi osobním životem a povoláním. V letošním roce rozvíjíme službu: tvorbu strategických rozvojových plánů měst a obcí a optimalizace řízení. Největší referencí je práce pro město Přeštice. Ve službách pro podniky se více soustřeďujeme na  podporu mezigenerační výměny na úrovni vlastníků, vedení podniků a řešení financování, vč. vstupů strategických partnerů. Nezávaznou konzultaci vám rádi poskytneme po telefonické dohodě na MT 603 857 595 v Centru pro malé a střední podniky v Plzni, Přeštické 21 v sídle kooperačního partnera z oboru IT - Tech Team Servis

Všechny novinky »

Pomáháme hledat a realizovat:

„Proč, s jakým přínosem, v jakých oblastech,
s jakými znalostmi a zdroji
můžete aktivovat stávající
i skrytý potenciál a dovednosti ve prospěch dalšího rozvoje“

Kdo jsme – naše poznání a motivace

Jsme tým odborníků z různých odvětví a oblastí podnikání, kteří vnímají změny jako přirozenou součást života. Pomáháme lidem a firmám hledat a realizovat optimální cesty ke splnění jejich přání a uspokojení potřeb. Chráníme dosažené výsledky, připravujeme a realizujeme další rozvoj díky aktivování znalostí a dovedností klientů.

Hlavním poznáním, které předáváme s partnery – poradci a osobnostmi ČR, je inovační dovednost nalézat a společně realizovat různé cesty, jak lidé mohou zabezpečit sami sebe a současně s lidskou a občanskou sounáležitostí vytvářet takové uspořádání společnosti, ve kterém se  lidé svobodně seberealizují a žijí důstojné životy v bezpečí a dostatku.

Organizace naší práce -  maticové řízení poskytování služeb

Vlastníkem a autorem know – how je Václav Vorel, fyzická osoba – OSVČ, společník firem:

Via Optima v.o.s. – založené v 1997 aplikovala know-how v praxi.

Via Optima – consulting s.r.o. je od roku 2016 realizačním subjektem.

Organizační struktura

 

Podnikatelům pomáháme při zásadní volbě:

Pokračovat stejnými postupy a pouze opravovat stav nebo zahájit praktické společné kroky pomocí kooperací mezi podnikateli a podpořit tak vlastní soběstačnost a kvalitativní proměnu sebe i prostředí?

Předáváme zkušenosti, jak tyto cesty hledat a naplňovat společně, bez konfliktů, v ovzduší tvořivé spolupráce v duchu námi upraveného přísloví:

„Ryby vám dáváme jen proto, abyste viděli, že je jich dost, pruty pro vaši změnu přístupu k situaci a rozvoj soběstačnosti.
Naším inovačním přínosem však je, že vás inspirujeme k tomu, abyste si pruty vyráběli sami.“

Podnikatelský a lidský příběh z let 1991 - 2013

Základy regionální firmy byly položeny v roce 1991 zahájením živnosti Václav Vorel – OPTIME, služby investorům. Následně vznikla v roce 1997 firma Via Optima v.o.s. a v roce 1999 Via Optima – consulting s.r.o. Na začátku podnikání jsem s pár zaměstnanci pomáhal zákazníkům se zajištěním bydlení a místa pro podnikání, spojoval investory a stavební firmy a poskytoval inženýrskou činnost.

V roce 1993 jsem pochopil, že jednou z nejdůležitějších potřeb a předpokladem k plnohodnotnému životu a uspokojujícímu povolání i podnikání je schopnost kreativně a efektivně řešit situace. Tak byl položen koncepční základ poradenské společnosti.

Hlavní události

1993 zahájení výstavby poradenské společnosti s komplexními službami
1996 rozšíření aktivit o personální služby – vznik personální agentury
1998 developerská vlastní investiční akce výstavby obytné zóny pro 84 rodinných domků a podíl na realizaci bytového domu
v Plzni – Doudlevcích – akce nedotaženy díky celkové recesi hospodářství v roce 1998-9
1999 - 2004 odchod společníka, útlum firmy, nastavení nové podoby a rozvoj poradenských služeb pro malé a střední podniky
2005 - 2006 prosazení služeb ve velkých podnicích typu DAIKIN, LASSELSBERGER, podniky spojené se značkou ŠKODA, největší zhodnocení zkušeností
2007 identifikace blížící se zásadní proměny (transformace hospodářství)
2008 individuální akce pro zákazníky, zahájení vlastní transformace 2009 – souběžné monitorování podnikatelského prostředí, vlivu politiků a klientelismu. Založena iniciativa Občanská sounáležitost s důrazem na spojení sil k obnově kooperativní ekonomiky
2009 dotvořena koncepce zvyšování soběstačnosti malých a středních podniků i občanů
2010 odstartován projekt propojení komerčních – neziskových a občanských aktivit na podporu transformace prostředí v ČR
a přípravu pro uplatnění zkušeností
2011 soustředění na spojování podnikatelů i občanů pro proměnu poměrů v ČR a příprava na občanskou a politickou angažovanost. U světově uznávaných odborníků i na pilotních akcích, že nové přístupy a scénáře vývoje jsou možné a reálné.
2013 založení politického hnutí Občanská sounáležitost (www.vzajemnost.eu) a zkušenosti s vlivy politiky na podnikání aplikovány při „restartu“ poradenské firmy!
2014-6 nový rozvoj poradenské společnosti a souběžné inspirování malých a středních podniků ke společnému podporování probíhající transformace poměrů v ČR zejména vlastní proměnou a zvyšováním soběstačnosti. Proměna podnikání. Zintenzivnila se zejména tvorba týmu a sítí partnerů - poradců.

                                           

Výše uvedené aktivity přispěly stovkám podniků i lidem řešit úspěšně jejich potřeby, ukazují, jak si lidé mohou kreativně pomoci sami. Jak můžeme být partnery při tvorbě nové ekonomiky, založené na znalostech a tvorbě hodnot a nového příjemnějšího prostředí pro život v České republice.

Těším se na pokračování tohoto příběhu a na spolupráci se všemi, kteří chtějí tvořit :-)

Václav Vorel – inspirátor pozitivních změn ve věcech osobních, firemních i veřejných

Jak vnímáme svět kolem nás, potřeby a přání lidí a trendy, směřování, východiska

Domníváme se, že Česká republika je v situaci, kdy další vývoj a posilování konkurenceschopného postavení v Evropě bude možný především:

  • změnou východisek a osobního přístupu tvořivých podnikavých občanů - tedy řešením příčin stavu
  • větším důrazem na soběstačnost a zejména na obnovu středního stavu - zejména vlastníků malých a středních podniků do 250 zaměstnanců
  • „smířením“ podnikatelů a zaměstnanců a poznáním, že jsme na jedné lodi
  • spoluprací tvořivých vzdělaných lidí ve všech skupinách obyvatel

Hlavním trendem příštích desetiletí bude zřejmě posun od boje a agrese
ke spolupráci
a kooperaci všech subjektů na trhu, všech skupin obyvatel.

Nejdůležitějšími v této roli budou podnikatelé, kteří vlastní výrobní prostředky, technologie, know – how, umí motivovat týmy k sdílení společných cílů a tvoří pracovní místa.

Míra společenské odpovědnosti podnikatelů a jejich odvaha umožní další kvalitativní posun 
v ekonomice i společnosti.

Rychlý kontakt

Via Optima – consulting s.r.o.
Politických vězňů 20
301 00 Plzeň

Telefon: 733 127 170

E-mail: marketing@viaoptima.cz