O nás

O nás

Vážení návštěvníci našich stránek, potenciální klienty i kooperační partneři.

Děkuji vám za zájem sdílet s námi váš osobní či podnikatelský příběh, poznat vaše přání, preference a možnosti. Otevřenou mysl a srdce, díky nimž budete vnímat nejen stručná motta, lehce provokující nadpisy a shrnující myšlenky, ale fakta o nás a našich možnostech, jak můžeme podpořit vás osobně nebo vaši firmu.

Věřím, že v každém člověku je potenciál poznat sám sebe, tvořit hodnoty ve spolupráci s ostatními a uspokojovat efektivně potřeby své, rodiny i komunity, ve které žije.

Osobně jsem si vyzkoušel, jak lze růst a proměnit stav vědomí, přístupu k životu a vnímání reality. Poznal, jsem jak zhodnotit příležitosti, které nám život přináší prakticky každý den.

Jsem realistický optimista díky stovkám konkrétních situací/zakázek a desítek let praktické aplikace znalostí a dovedností v každodenním životě. Nyní jsem ve fázi předávání zkušeností a inspirování ostatních.

Život je pohyb a změna, není se čeho bát. Budu vás s týmem partnerů – poradců a specialistů z různých oborů vnímat citlivě a komplexně, spolu najdeme optimální cestu a řešení vztahů i situací.

Posláním čtyř odborných sekcí – služeb, které máte k dispozici, je  podpořit vás ve svobodné tvorbě hodnot vedoucí k plnohodnotnému životu v bezpečí a dostatku.

S nimi můžete naplnit:

 „Člověk pracující na sobě, pečující o své zdraví s vědomím, že je součástí přírody, se může dlouho a ve zdraví seberealizovat v různých aktivitách, včetně podnikatelských, být spolutvůrcem svého osudu i odpovědně spolupracovat s ostatními ve prospěch rozvoje sebe, rodiny, společnosti a budoucích generací.“

Cesta po inovačním pentagramu – spirále vývoje, kudy vás  provedeme:

Podnikatelský příběh

1991

1. března zahájeno podnikání formou živnosti Václav Vorel, OPTIME – služby investorům

1993

Zahájení výstavby poradenské společnosti s komplexními službami

1998

Vlastní developerská investiční akce výstavby obytné zóny pro 84 rodinných domků a podíl na realizaci bytového domu
v Plzni – Doudlevcích – akce nedotaženy díky celkové recesi hospodářství v roce 1998-9

1999

Odchod společníka a do 2004 proměna firmy, nastavení nové podoby a rozvoj poradenských služeb pro malé a střední podniky

2005-6

Prosazení služeb ve velkých podnicích typu DAIKIN, LASSELSBERGER, podniky spojené se značkou ŠKODA, největší zhodnocení zkušeností

2007

Identifikace blížící se zásadní proměny (transformace hospodářství), práce pouze s externími poradci, individuální akce pro zákazníky,

2008 - 13

Vlastní transformace, sólové zakázky v poradenství, audity, změnové projekty, marketingové služby, odbočka do intenzivního monitoringu politického prostředí, vlivu politiků a klientelismu (založení politického subjektu)

2014 - 19

Dotahování transformace a nový rozvoj poradenské společnosti, souběžné inspirování malých a středních podniků ke společnému podporování probíhající transformace poměrů v ČR zejména vlastní proměnou, realizace středně velkých  akcí, každá na 6 – 18 měsíců, typu: restrukturalizace stavební firmy, potravinářské a projekt na ochranu aktiv firem a strategický rozvojový plánu okresního města atp.

2019

Odstartovány projekty podporující synergii mezi osobním rozvojem, podnikáním a veřejnou angažovaností občanů i v roli podnikatelů s cílem  podpořit vliv občanů na proměnu podmínek pro seberealizaci lidí a svobodné společensky odpovědné podnikání v svébytném národním státu.

6/2019

Nastavení souběhu aktivit, precizování a personální zajišťování realizace strategického rozvojového záměru.

Aktuálně rozvíjen interní rozvojový záměr vzniku poradenského a produktového holdingu v horizontu do r. 2024  s několika programy a řadou realizačních projektů.

Napsat komentář