Odpovědnost a etika

Odpovědnost a etika

Pracujeme na tom, aby se slušná, tvořivá a poctivá práce opět vyplácela, aby podnikavost byla synonymem kvalitních vztahů mezi lidmi a tvorby hodnot bez ohrožování životního prostředí.


Cítíme spoluodpovědnost za tvorbu prostředí pro důstojný život v České republice.
Za základ považujeme tvorbu podniků, které budou zárukou trvalého rozvoje, předávání zkušeností a hodnot budoucím generacím.

Společenskou odpovědnost chápeme, jako aktivní práci na uspokojování vlastních potřeb, aniž bychom omezovali práva ostatních, včetně práva na důstojný plnohodnotný život. Respektujeme práva každého na seberealizaci a svobodu volby v životě i v podnikání.

Podporujeme sounáležitost a sdílenou ekonomiku ve všech skupinách obyvatel ve prospěch společné tvorby, konkurenceschopného hospodářství postaveného zejm. na „svobodných českých firmách“ a rovných podmínkách pro podnikání.

Ctíme a rozvíjíme vlastním příkladem etiku v podnikání. Každý člen našich týmů je spolutvůrcem společného úspěchu, ochráncem životního prostředí bez ohledu na to, zda je to vlastník podniku, zaměstnanec a totéž preferujeme u našich kooperačních partnerů a dodavatelů.

Jsme zastánci tzv. „vědomého podnikání“.