VZÁJEMNOST SPOLEČENSTVÍ

VZÁJEMNOST SPOLEČENSTVÍ

Společenství lidí je přirozeným vyjádřením pospolitosti a vzájemnosti. Silní zodpovědní jedinci se smyslem pro sounáležitost tvoří zdravý národní stát.

Specifikace účelu odborné sekce:

Nikdo nežijeme ve vzduchoprázdnu. Globální i lokální události se nás dotýkají. Nášosobní rozvoj, zdraví, ochrana životního prostředí i možnost podnikat závisí na „politických rozhodnutích“. Politika má být jen a jen o prosté správě věcí veřejných. Chceme-li mít podmínky pro plnohodnotný život a žít v svébytném národním státu, tak si ho musíme vytvořit vlastní aktivitou, spojením sil (idejí, lidí a kapitálu). Podmínkou je odvaha spojovat síly ve prospěch zajištění svobodné volby občanů i podnikatelů.

Tato sekce a její projekty jsou určeny pro osobnosti s přirozenou autoritou, kteří se již seberealizovali a díky ekonomickému zajištění nejsou vydíratelní a manipulovatelní politiky. Služby jsou určeny pro osobnosti s přirozenou autoritou, pro všechny, kterým není lhostejné, jaká je v České republice společenská smlouva a nakolik jsou lidé šťastní a mají skutečnou svobodu volby. Všem, kteří podmínka pro plnohodnotný život vytvářejí, tedy hledají způsoby nového společensko-ekonomického uspořádání, nejen důvody, proč tolerovat demotivující uspořádání věcí veřejných. Kontaktujte nás.

Projekty, akce a služby:
 • Centra podnikavosti
 • Družstevnictvím k soběstačnosti
 • Sbor nositelů změn
 • 100 společensky odpovědných osobností
 • Inventura 30 let ČR 
 • Fond obnovy svébytného národního státu
 • Fond pro návrat k přirozenosti života
 • Sdílená ekonomika
 • Občanská ČM banka
 • Paměť voličů
 • Nezávislá média
 • Vzájemností k prosperitě

Doporučený první krok – předpoklad úspěšné spolupráce.

Klíčové otázky. :

Zvažte, zda jste nevydíratelní, spočítejte si, nakolik vám osobně kvalitativní proměna správy věcí veřejných umožní lépe podnikat, chránit zdraví, žít důstojný život…a pak nás kontaktujte. Jsme PROaktivní občané, kteří chtějí svobodně neomezeně tvořit, převzít odpovědnost za své životy a stát, nejen odevzdávat výsledky naší práce státu a být v područí úředníků a nebo dokonce jiných států EU.