SEBEREALIZACE PODNIKAVOSTÍ

SEBEREALIZACE PODNIKAVOSTÍ

Seberealizace člověka je vyjádřena tvorbou hmotných i nehmotných hodnot -službou okolí. Skutečná Aktiva tvoří spolupráce ve stylu: „Výhra – výhra“

Specifikace účelu odborné sekce:

Existuje spousta forem seberealizace člověka. Podnikavost vede k tvorbě hodnot, které mohou v rámci vzájemné směny v hospodářství následně investovat do nehmotných aktivit (kultura, sport, kultura ..) Vědomé podnikání a tvorba svobodných firem je vyjádřením ochoty části podnikatelů kooperovat a spolupracovat navzájem.

Služby sekce podporují skutečnou tvorbu hodnot, propojování myšlenek, lidí a kapitálu. Přínosem je podpora zvyšování soběstačnosti podnikatelů a podnikavých lidí, aby byli stále méně závislí na státu a ovlivňováni byrokracií. Slouží i proměně/optimalizaci organizací a úřadů státní správy a místní samosprávy. Slouží i podpoře síťování podnikatelů tak, aby mohli společně efektivně podnikat, zvyšovat konkurenceschopnost a mít možnost investovat do svého rozvoje (viz. 1. a 2. odborná sekce). Hlavním cílem souboru služeb je obnova středního stavu, malých a středních podniků. Služby jsou určeny pro podnikavé lidi, malé a střední podniky, inovátory a zakladatele start – up firem, společensky odpovědné investory. Kontaktujte nás.

Projekty, akce a služby:
 • Ochrana a správa aktiv
 • Investování do reálné ekonomiky
 • Obnova středního stavu
 • Centra podnikavosti
 • Rozvoj měst a obcí
 • Bydlení pro mladé
 • Vědomé podnikání
 • Svobodné firmy
 • Ochrana a správa aktiv – bezpečnost
 • Nákup a prodej firem
 • Znalostní a inovační banka
 • Nový přístup k ITC
 • Mezigenerační spolupráce
 • Monitorovací síť po ČR

Doporučený první krok – předpoklad úspěšné spolupráce.

Klíčové otázky. :

Vnímáte, že podnikání je soustředěném zaměření na vizi a cíle vedoucí k realizaci a výsledkům? Uvědomujete si, že podnikání je o odvaze investovat nejen peníze, ale především do vzdělávání se a neustálému zkvalitňování toho, co děláte? Jste připraveni spojovat lidi schopnější než jste vy sami, abyste mohli efektivně růst? Pak je tato sekce právě pro vás. Nikdo za vás další krok neudělá. My vám můžeme pomoci být průvodci na cestě do další vývojové etapy vašeho podnikání. Nikdy na nás nebudete závislí, jde nám o vaši absolutní soběstačnost. Bude nám ctí díky inovačním projektů pro vaši podporu vám být sparingpartnery, lidmi, kteří s vámi sdílí konkrétní situace, ale současně s vámi tvoří novou vizi a poslání vaší firmy a dodávají vám odvahu a know-how pro přípravu a realizaci změn.