JAK PROMĚNIT VIZE A ZÁMĚRY V ČINY

JAK PROMĚNIT VIZE A ZÁMĚRY V ČINY – INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘE PRO PODNIKAVÉ

Připravujeme průběžně pro občany i podnikatele interaktivní semináře v Plzni a okolí, případně přímo v regionech ČR (dle poptávky). Na konkrétních příkladech i v podobě osvědčených principů dostanete nejen shrnutí principů, ale i zásadní inovační pohled řešení životních a firemních situací a práci na sobě 

Určeno jen pro 15 – 20 účastníků, aby byl zajištěn individuální přístup.  Doba trvání cca 3 hodiny.
Garantována příprava předem, tedy bude více času na názornou aplikaci situací „ze života účastníků a fungování firmy“. Doporučujeme účast vedoucích pracovníků, kteří nesou velkou odpovědnost za chod firmy.

Cena 550 Kč/osobu předem ( 700 Kč při úhradě na místě) a každý 2. a další účastník z jedné firmy 500 Kč bez ohledu na formu platby. Doporučujeme účast max. 3 pracovníků z různých úrovní řízení firmy. Předběžné přihlášky přijímáme průběžně, seminář vypisujeme podle poptávky a naplnění počtu účastníků vždy na cca 1 měsíc dopředu. Nejbližší seminář bude v Plzni v září 2019.

Kontaktujte nás.Napsat komentář