Naše motto." Život je hra forem - všechno je a může být jinak "

O nás

Jsme tým odborníků z různých odvětví a oblastí podnikání, kteří vnímají změny jako přirozenou součást života. Pomáháme lidem a firmám hledat a realizovat optimální cesty ke splnění jejich přání a uspokojení potřeb. Chráníme dosažené výsledky, připravujeme a realizujeme další rozvoj díky aktivování znalostí a dovedností klientů.

Často kladené otázky

Analýza situace, přání klientů řešíme s přihlédnutím k téměř všem procesům a činnostem firmy. V případě občanů se zohlední všechny oblasti života. Většinu služeb poskytujeme sami, jen část řešíme subdodávkami. Jde o tzv. „celostní přístup“.

Kvalitativní proměna firmy i života. Zejména proměnou přístupu a zvýšením efektivity řešení situací. Klienti získávají více energie, více času na regeneraci. Uvědomují si a prakticky ví: „PROČ a JAK“ situace řešit. Dojde k posunu vztahu k sobě i okolí. Ubude konfliktů, posílí se spolupráce a tvořivost. Klienti se mohou lépe seberealizovat, mají lepší uspokojení z povolání či podnikání a větší zisk.

Ne, protože s vámi řešíme příčiny společně. Finální rozhodnutí je vždy na vás. Tímto komplexním společným praktickým řešením situací získáte nové způsoby aktivování vnitřních i vnějších zdrojů (výrobních kapacit, lidí, investičního kapitálu, sítě subdodavatelů, odbytové sítě atp.). V provozu firmy i každodenním životě předáme a názorně nastavíme systémy rozhodování a projektové řízení, tedy „jak dosahovat výsledků“ i hasit požáry a následky dosavadního typu chování.

Ano platí jen ve výjimečných případech, kdy můžeme převzít odpovědnosti za přímé řízení firmy, a stáváme se nástrojem pro realizaci poradenství.

Vaše součinnost. Vyvážení každodenní operativní práce i věnování se procesu proměny. Otevřenost, spolupráce, důslednost, trpělivost a průběžná kontrola plnění dohodnutých kroků. Pochopení, že poradce zvyšuje soběstačnost klientů, tedy znalosti a dovednosti – pracuje s klientem, ne za klienty.

Podle velikosti firmy a složitosti situace se řeší tyto 4 fáze, které se zpravidla prolínají:

 • Audit potenciálu – analýza situace a možností řešení 1 – 2 měsíce
 • Vyvedení z tlaku operativy a důsledků původních přístupů k řešení 2 – 4 měs.
 • Tvorba programu (projektu) kvalitativní proměny a příprava na změnu 2 – 4 měsíce
 • Realizace programu (projektu) kvalitativní proměny 6 měsíců až
  2 roky (u realizace je třeba zohlednit vliv sezónnosti na chod firmy a hospodářské cykly)

Každý člověk i každá firma je jedinečná. Proto z desítek známých technik sebeorganizování a kvalitativní proměny používáme vhodné části. Tvoříme vlastní, přímo na situaci klienta použitelné přístupy a cesty řešení.

Pochopení vaší situace, přání, potřeb, možností a ověření, zda kvalitativní změnu chcete a nakolik si uvědomujete, že ji musíte udělat vy, ne nikdo jiný za vás. Společné vyladění pohledů na to, zda je požadovaná změna reálná. Promluvíme i s vašimi nejbližšími. Během
1 – 2 týdnů vám dáme návrh postupu vyřešení aktuální situace i systémovou proměnu přístupu, aby se obdobné situace již neopakovaly.

Zpravidla příkazní smlouva. Členové našich týmů a poradci se mohou stát příp. i zaměstnanci na konkrétní časově omezený projekt a akci. Námi doporučené a ve výběrovém řízení vámi odsouhlasené subdodávky můžete objednávat přímo od vybraných dodavatelů/poradců. U občanů lze jen na objednávku.

Všechny, které si  z bezpečnostních, ekonomických a operativních důvodů může klient udělat vlastními silami. Neprodáváme naše služby, které si může okamžitě udělat klient sám a efektivněji. Tvoříme s klientem tým, kde pracujeme přednostně na proměně a operativní i dílčí změnové procesy necháváme na klientovi. To je součástí učení se jinému přístupu řešení situací v praxi.

Ihned po auditu potenciálu klienta a jeho týmů. Dojde k pochopení souvislostí a zastavíme společně plýtvání energie a prostředků do neefektivních činností, které nemění skutečnost. Současně toto poznání vyvolá proměnu sebeřízení a vedení lidí a dojde k zprůhlednění vztahů, což je základ aktivování lidí ve firmě a spojení sil k řešení. Klientům (majitelům a vedoucím pracovníkům) se snižuje provozní zatížení úměrně tomu, jak se učí řešit situace nově a kreativně. Prvním zásadním viditelným výsledkem je zvýšení spoluodpovědnosti lidí ve firmě za výsledky. V případě občana je to převzetí odpovědnosti z rozhodnutí o dalším postupu.

Práce jsou zpravidla dohodnuty po etapách a teprve po kontrole splnění dané etapy je dán souhlas klienta s pokračováním. Klient stanoví po auditu a odsouhlasení tzv. „Scénáře proměny“ měřitelná a hodnotící kritéria kontroly. Vše se hodnotí na počátku  1x týdně, pak 2x měsíčně dle harmonogramu prací a kontrol plnění. Kontroluje se také plnění součinnosti klienta, stejně tak i realizace konkrétních akcí a úkolů ve firmě a klientem samotným.

Cena služeb se odvíjí od typu a velikosti. Čím větší a delší služba, tím nižší jednotková cena. Zásadně si před uzavřením smlouvy vyjasníme s klientem očekávaný přínos, aby byl vnitřně přesvědčen, že se mu služba vyplatí. Vycházíme z toho, nakolik si klient uvědomuje cenu své práce a náročnost a přínosy změny chování lidí a fungování firmy.

Před stanovením ceny vždy dohodneme s klientem minimální nutný čas podpory a ujasníme si vnímání hodnoty know-how, které dostane již v I. a II. etapě služby před realizací projektu změn. Preferujeme co nejmenší čas s co největším efektem pro klienta.
Nejsme plátci DPH.

 

První konzultace zdarma
s firemním klientem do 2 hodin

s občanem nepodnikatelem do 1 hodiny
vždy za předpokladu alespoň stručné přípravy předem po telefonu, příp. e-mailem.

Nabídka do 30.11.2019: Jednorázová týmové konzultace do 3 h s 3 – 5 ti členy týmu klienta zároveň, kdy se jedná o přípravu na změny, vyjasnění situace, rolí a postojů stojí jen 3.000 Kč, včetně přípravy konzultace a shrnutí výstupů a doporučení poradce.

Základní audit situace a potenciálu:

Menší firmy do 20 – 50  zaměstnanců od 20 do 30 tis.Kč,

Podniky nad 50 zaměstnanců se složitější strukturou je audit od 50 tis.Kč výše a realizace změn se pohybuje od 40 tis./Kč měsíčně. Záloha na audit je 50 % ceny.

 

V obou případech, je v ceně již i „Scénář kvalitativní proměny“ s rámcovým směrem řešení situace klienta a nastíněním etap přípravy a realizace, základ projektu změn.

 

U dlouhodobých akcí nad 6 měsíců se pohybuje měsíční cena podpory proměny od 25.000 Kč + průběžné prémie za dosažení výsledků etap a cílová po ukončení akce.

 

Rozpětí hodinové sazby je od 500 Kč do 2.000 Kč/hod. konzultace. přednostně však pracujeme na základě předem dohodnutého rozpočtu zakázky. Vícepráce jsou vždy předem odsouhlaseny.

Novinky

 • PRODUKTIVITA BEZ STIMULANTŮ ZMĚNOU STRAVOVÁNÍ

  PRODUKTIVITA BEZ STIMULANTŮ ZMĚNOU STRAVOVÁNÍ – INTERAKTIVNÍ PŘEDNÁŠKA Na podporu zdraví zaměstnanců našich klientů a  jejich soustředění na práci, produktivitu a regeneraci sil organizujeme nově pro firmy a společnosti interaktivní přednášku.  Dozvíte se, jak být produktivní každý den a skoncovat se závislostí na stimulantech.Stres potlačuje kreativní nápady, únava otupuje mysl. Každodenní konzumace stimulantů, jako je

 • NEBOJTE SE BUDOUCNOSTI A TRENDŮ VÝVOJE – VŽDYŤ JE TVOŘÍTE

  NEBOJTE SE BUDOUCNOSTI A TRENDŮ VÝVOJE – VŽDYŤ JE TVOŘÍTE Fakta o hospodářském a politickém vývoji v ČR i Evropě a globální trendy s dopady na náš každodenní život, podmínky podnikání a možnosti seberealizaci tvořivých lidí. Překvapivé rozkrývání souvislostí. Inspirativní především pro podnikavé aktivní osobnosti. Uslyšíte čtvrtstoletí zkušeností různých odborníků z veřejného života i podnikání

 • JAK PROMĚNIT VIZE A ZÁMĚRY V ČINY

  JAK PROMĚNIT VIZE A ZÁMĚRY V ČINY – INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘE PRO PODNIKAVÉ Připravujeme průběžně pro občany i podnikatele interaktivní semináře v Plzni a okolí, případně přímo v regionech ČR (dle poptávky). Na konkrétních příkladech i v podobě osvědčených principů dostanete nejen shrnutí principů, ale i zásadní inovační pohled řešení životních a firemních situací a práci

 • ROZŠÍŘENÍ PODPORY MALÝCH STŘEDNÍCH PODNIKŮ

  ROZŠÍŘENÍ PODPORY MALÝCH STŘEDNÍCH PODNIKŮ K již stávajícímu kontaktnímu místu pro poradenství pro malé a střední podniky v Přeštické 21 v Plzni v partnerské firmě Tech Team Servis přibude možnost konzultace s majiteli a manažery od 1. září 2019  také v provozovně v Železniční ul.7. (přízemí) Nezávaznou první konzultaci v rozsahu do 1 hodiny poskytneme po telefonické dohodě

Napište nám Zavoláme zpět.

Pošlete požadavek a náš specialista v oboru Vás bude kontaktovat.